Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Pot obtenir més informació aquí. Acceptar.
ca es en
archius

archius

DRET CIVIL:TESTAMENTS I HERÈNCIES

Drets succesoris a les parelles de fet

Segons la llei catalana, es considera parella de fet dues persones han conviscut maritalment durant almenys dos anys o bé quan hagin tingut descendencia comuna.

Quins drets succesoris té el membre que sobreviu a l’altre?

La parella succeeix en defecte dels fills, de la mateixa manera que passa en el cas del matrimoni.

Té dret a l’usdefruit universal de tota l’herència (llevat dels llegats). Dret que no s’extingirà cas que contraigui matrimoni o inicii nova convivencia marital, de la mateixa manera que passa en el cas del matrimoni.

Pot beneficiar-se de la pensió de viudetat el membre que sobreviu a l’altre?

La llei estatal que regula el dret a les prestacions de la Seguretat Social exigeix per al reconeixement del dret a la pensió:

Acreditar la convivencia com a parella de fet.

Si la parella tenia fills, acreditar que els ingresos del membre que sobreviu son inferiors al 50% de la suma dels ingresos d’ambdos membres, o bé inferiors a 1,5 vegades el Salari Minim Interprofessional. En aquest darrer cas, la superació del límit de 1,5 vegades el SMI determinará la pèrdua del dret a la pensió.

Si la parella no tenia fills, acreditar que els ingresos del membre que sobreviu son inferiors al 25% de la suma dels ingresos d’ambdos membres, o bé inferiors a 1,5 vegades el Salari Minim Interprofessional. En aquest darrer cas, la superació del límit de 1,5 vegades el SMI determinará la pèrdua del dret a la pensió.