Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Pot obtenir més informació aquí. Acceptar.
ca es en
archius

archius

DRET CIVIL: FAMILIA

Les indemnitzacions per acomiadament i la societat de guanys

 

Les indemnitzacions per finalització de la relació laboral rebudes per un dels cónjuges tot i que tinguin la naturalesa privativa pertanyen a la societat de guanys si  ambos cónyuges ho convenen (article 1.323 del Códi Civil) i igualment ho seran si s'inverteixen en adquisicioons conjuntes de l'àmbit del  article 1.355 del CC(Sentencia nº596/2016 del TS, Sala 1ª, de lo Civil, de 5 d'octubre de 2016)

 

Publicació a les xarxes d'imatges del fill comú

L’Audiència Provincial de Pontevedra s’ha pronunciat respecte d’una pràctica habitual avui dia i a la que sovint no es presta prou atenció: l’ús d’imatges dels fills menors d’edat.

Al cas en qüestió es planteja en seu d’un procediment de divorci en el que un dels progenitors recaba auxili judicial a fi i efecte que l’altre no pugui publicar fotigrafies del fill menor en comú.

L’Audiència li dona la raó tot dient:

 

Con lo cual, de pretender el recurrido la publicación de fotos de su hijo menor en las redes sociales habrá de recabar previamente el consentimiento de la progenitora recurrente y, de oponerse ésta, podrá acudir a la vía judicial en orden a su autorización. Del modo que dispone el art. 156 CC. Teniendo en cuenta, por lo demás, lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de, de protección jurídica del menor, que, entre otros extremos, considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor "cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales".